Velkomen til Kvinnherad vidaregåande skule - KVV

Velkomen til Kvinnherad vidaregåande skule - KVV

        

KVV skal vera den viktigaste lærestaden og møteplassen for ungdom i Kvinnherad.

Mangfald skal vera vår styrke.

 

Følg oss på Facebook

 

Verdigrunnlag: 

- Ansvar og læring gjennom meistring og motivasjon

 

  • ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE OG FØRESETTE:

    Onsdag 03. september inviterer vi til orienteringsmøte for foreldre og føresette for elevar på VG1-nivå. På møtet vil de få informasjon om ulike ordningar og retningsliner ved skulen.   Innhald:   1)    Velkommen. 2)    Orientering rundt pc-ordninga i HFK og ved KVV 3)    Informasjon om Skulehandboka og Ordens- og åtferdsreglement 4)    Tilrettelagt opplæring. 5)    Vurdering og... Les meir...

  • PC- LØYSING FOR ELEVAR 2014-2015.

    Elevar som startar vidaregåande opplæring i 2014 vil få det samme tilbodet som elevane fekk sist år. Dei får tilbod om å kjøpa datamaskin gjennom HFK ( Hordaland Fylkeskommune.) Les meir...

  • iPad kvardagsliv

    Du har funne prosjektsida til Ipad-prosjektet til Kvinnherad vidaregåande skule. Les meir...